Thế nào là hiểu đúng về chu kỳ phát triển doanh nghiệp?

Thế nào là hiểu đúng về chu kỳ phát triển doanh nghiệp?

Theo khảo sát, chu kỳ phát triển của doanh nghiệp thường là 9 năm và chia ra làm ba thời kỳ: Khởi nghiệp, tạo lập nền móng và phát triển bền vững. Một phần do mỗi thời kỳ có yêu cầu quản trị doanh nghiệp khác nhau nên việc phát triển của doanh nghiệp sẽ bị hạn chế nếu không để tâm đến quy luật này.

Khởi nghiệp (1 – 3 năm)

Tạo lập nền móng (4 – 6 năm)Bộ máy hoạt động trong thời kỳ khởi nghiệp khá đơn giản. Mọi người tập hợp dưới ngọn cờ của doanh nghiệp chỉ vì niềm tin tạo dựng tương lai. Lúc này hệ thống báo cáo và truyền thông quản trị còn sơ sài. Do đó, cách quản lý theo sự thuận tiện là tối ưu vì huy động được các nguồn lực. Thanh khoản kịp thời, chi phí hiệu quả và phương cách xâm nhập thị trường hợp lý là những vấn đề quan trọng mà nhà quản trị cần tập trung giải quyết.

Nền móng quan trọng nhất của doanh nghiệp là hệ thống quản trị đồng bộ phù hợp với yêu cầu hoạt động và mục tiêu phát triển. Chiến lược là nền móng cơ bản mà doanh nghiệp phải có. Định vị thị trường, mục tiêu dài hạn cần cụ thể cùng với giải pháp thực thi.

Phát triển bền vững (7 – 9 năm)

Mục tiêu của giai đoạn này là tối đa hóa hiệu suất vốn đầu tư bằng cách gia tăng lợi ích khách hàng. Trong trò chơi “Tạo lập giá trị cho doanh nghiệp” Celemi đã chỉ cho người chơi thấy rằng, “để tạo ra giá trị cho doanh nghiệp, nhà quản trị cần phải có chiến lược đúng. Triển khai chiến lược thành công là cách thức giúp doanh nghiệp thu hút được nhiều nhà đầu tư.

Đó không chỉ là phương thức huy động và khai thác vốn, mà còn là cách thức bán hàng, tổ chức sản xuất và phát triển các loại nguồn lực. Bí quyết thành công ở giai đoạn này là tạo ra sự đồng nhất giữa các phòng ban trong quá trình thực thi chiến lược”.

Tổng hợp

Thế nào là hiểu đúng về chu kỳ phát triển doanh nghiệp?
4.6 (91.25%) 32 vote[s]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *