Tín hiệu Forex – Forex Signal miễn phí

Tín hiệu Forex hay Forex signal là sự lựa chọn hoàn hảo để nhận được những lời khuyên từ các chuyên gia giao dịch trên thị trường Forex. Không những giúp tiết kiệm thời gian, tín hiệu forex đã giúp các nhà đầu tư giao dịch hiệu quả hơn rất nhiều.

Ở đây, chúng tôi cung cấp cho bạn những tín hiệu giao dịch forex chuẩn nhất, hoàn toàn miễn phí được phân tích và cung cấp từ các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực ngoại hối trên thế giới.

Posted (UTC+7) Pair Action Entry Price T-P1 T-P2 T-P3 Stop Loss
23:16 - 21/01/2021 AUD/CHF sell 0.6873 0.7671 0 0 0.6921
22:50 - 21/01/2021 NZD/USD sell 0.7232 0.7141 0 0 0.7251
08:52 - 20/01/2021 EUR/USD sell 1.2141 1.2069 0 0 1.2199
13:57 - 12/01/2021 AUD/JPY buy 80.49 80.79 0 0 80.19
13:46 - 12/01/2021 AUD/CHF buy 0.6868 0.6898 0 0 0.6838
13:40 - 12/01/2021 EUR/USD buy 1.2124 1.2153 0 0 1.2084
10:43 - 12/01/2021 NZD/CAD sell 0.9165 0.9112 0.9059 0.9008 0.9236
10:41 - 12/01/2021 AUD/NZD buy 1.0753 1.0783 1.0813 1.0873 1.0698
10:40 - 12/01/2021 AUD/CAD buy 0.9858 0.9888 0.9918 0.9978 0.9803
10:39 - 12/01/2021 GBP/CAD sell 1.7318 1.7278 1.7238 1.7158 1.7388