Điều khoản và điều kiện

Sau đây là một số điều khoản, quy định của Kiemtien.com đối với khách hàng khi sử dụng trang web của chúng tôi. Hãy xem xét thật kỹ các thuật ngữ và điều khoản trước khi sử dụng nhé!

1. Nghĩa vụ của người dùng

Sử dụng website này đồng nghĩa với việc bạn phải chấp nhận các thuật ngữ và những điều khoản của Kiemtien.com, có hiệu lực từ lúc bạn truy cập vào trang web. Nếu bạn sử dụng hoặc tải về những tài liệu từ Kiemtien.com, bạn phải tuân thủ theo các điều khoản được quy định. Kiemtien.com có quyền thay đổi những điều khoản này bất cứ lúc nào thông qua việc cập nhật nội dung của trang web hiện tại. Trách nhiệm của bạn là phải tham khảo những nội dung thay đổi khi truy cập trang web. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web sau khi đọc các thay đổi, điều đó có nghĩa là bạn đã chấp nhận những điều khoản mới được thay đổi.

2. Bản quyền và sở hữu trí tuệ

Tên gọi, logo và hình ảnh để nhận diện Kiemtien.com là những dấu hiệu độc quyền của Công ty.
Tất cả các bản quyền, thương hiệu hoặc những quyền sở hữu trí tuệ (bao gồm cả thiết kế, cách sắp xếp và giao diện), nội dung, tài liệu được cung cấp là tài sản của Kiemtien.com. Khi bạn truy cập trang web của Công ty, bạn chỉ được thực hiện với mục đích cá nhân và phi lợi nhuận. Bạn không được phép giúp đỡ các tổ chức, cá nhân sao chép, đăng, lưu trữ, phân phối, phát sóng, trục lợi hoặc thay đổi nội dung mà không có sự cho phép của Công ty bằng văn bản.

3. Đăng tải thông tin

Bất kỳ dữ liệu hay thông tin nào bạn đăng tải trên trang web này phải là thông tin công khai và sẽ thuộc quyền sở hữu của Kiemtien.com. Các thông tin này sẽ được Công ty sử dụng cho bất cứ mục đích nào.

4. Điều khoản sử dụng

Mục đích sử dụng website phải hợp pháp, không vi phạm các quyền hạn hay ràng buộc của bên thứ ba.

5. Liên kết của bên thứ ba

Kiemtien.com không chịu trách nhiệm đảm bảo tính sẵn sàng của bất kỳ website hay tài liệu của bên thứ ba mà bạn truy xuất thông qua Kiemtien.com. Nếu bạn quyết định ghé thăm các trang được liên kết trong Kiemtien.com, bạn phải chịu trách nhiệm bảo vệ máy tính khỏi các thành phần phá hoại hoặc vi rút.
Chúng tôi không đảm bảo tính xác thực cho bất cứ nội dung, sản phẩm, dịch vụ, quảng cáo hoặc các thông tin thanh toán có trên các website của bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất cứ tổn thất, mất mát hoặc có liên hệ mật thiết với bất cứ nội dung, thông tin, sản phẩm, quảng cáo có trên các trang web của bên thứ ba.
Kiemtien.com không thừa nhận bất cứ trách nhiệm pháp lý nào gây ra bởi các liên kết từ các trang web khác đến trang web của chúng tôi.

6. Giới hạn pháp lý

Thông tin và các tài liệu khác trên Kiemtien.com có chứa những sai sót về lỗi chính tả. Chúng tôi không đảm bảo tính chính xác tuyệt đối của các thông tin, tài liệu hay bất cứ phát biểu được đăng tải thông qua Kiemtien.com. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc tin tưởng vào các thông tin hay phát biểu có trên website này.
Chúng tôi không đảm bảo rằng các chức năng có trong Kiemtien.com không có lỗi hay không bị đứt quãng
Kiemtien.com có quyền chỉnh sửa các lỗi hay bỏ bớt nội dung, thông tin của trang web vào bất cứ lúc nào mà không cần báo trước.
Kiemtien.com không khẳng định các tài liệu trên website này thích hợp hay sẵn sàng được sử dụng tại các địa điểm khác bên ngoài lãnh thổ Việt Nam. Nếu bạn truy cập Kiemtien.com từ một địa điểm bên ngoài Việt Nam, bạn có trách nhiệm tuân thủ tất cả các quy định của địa phương.
Chính sách Bảo mật này có thể được sửa đổi. Vui lòng kiểm tra tiêu đề “Sửa đổi lần cuối” ở cuối tài liệu này để biết khi nào Chính sách Bảo mật này được cập nhật lần cuối. Bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách Bảo mật này sẽ có hiệu lực khi chúng tôi đăng Chính sách Bảo mật đã sửa đổi trên Trang web. Trong trường hợp có những thay đổi quan trọng đối với Chính sách Bảo mật này, chúng tôi sẽ cung cấp thông báo trong Trang web. Việc bạn sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ, hoặc việc bạn cung cấp thông tin cá nhân sau bất kỳ thay đổi nào có nghĩa là bạn chấp nhận Chính sách Bảo mật được cập nhật.
Sửa đổi lần cuối: Ngày 01 tháng 02 năm 2021